کیان نراقی

کیان را زبیریان کشتند!

سوالات درس قواعد فقه استاد خادمی کوشا

بسم الله الرحمن الرحیم

سوالات درس قواعد فقه استاد خادمی کوشا

مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

تذکر1: سوالات 60 عدد میباشد

تذکر2: جواب همه سوالات در جزوه قواعد فقه موجود در لوازم التحریر حیدری در بازار شمس السلطنه نراق موجود است.جواب سوالات در 30 صفحه میباشد

تلفن:08664463550                     همراه: 09183690205

تذکر3: در صورت دریافت جزوه مدنی تطبیقی ازجیمیل              دکتر شبیری، این جزوه بر روی همین وبلاگ قرار داده خواهد شد (البته در صورت دریافت!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

 

1- قاعده فقهی ،حکم فقهی  و قاعده اصولی (اصول فقه)را با ذکر مثال تعریف کنید ؟

2- انواع قاعده فقهی را توضیح داده و ثمره عملی تفکیک دونوع قاعده فقهی را بنویسید ؟

3- ویژگیهای قواعد فقهی را توضیح دهید ؟

4- مفاد قاعده اتلاف را توضیح دهید ؟

5- دلایل (اسناد )قاعده اتلاف را توضیح دهید ؟

6- آیا قاعده اتلاف دارای اطلاق و عموم است ؟

7- منظور از تلف چیست ؟ توضیح دهید.

8- تلف حکمی و حقیقی را بیان کنید ؟

9- چگونه قاعده اتلاف باعث ضامن شدن سبب و مباشر خواهد بود ؟

10- دلیل تقدم سبب اقوی بر مباشر بر اساس قاعده اتلاف چیست ؟

11- در موارد غرور،قاعده اتلاف چگونه بر ضمان مباشر و گول زننده دلالت میکند ؟

12- قاعده احسان چیست ؟مثالهایی ذکر کنید

13- منظور از حسن و انواع آن را بیان کنید ؟

14- آیاقصد فاعل در محسن بودن لحاظ میشود یا نه.توضیح دهید ؟

15- آیا در تشخیص معنای احسان رجوع به عرف صحیح است ؟

16- ادله قاعده احسان را بیان کنید ؟

17- در قاعده احسان چه چیزی از دوش محسن برداشته میشود،حکم تکلیفی یا وضعی؟

18- آیا شخص محسن میتواند برای کاری که انجام داده است تقاضای اجرت کند ؟

19- قاعده استیمان را بیان نموده ،مثالهایی برای آن ذکر کنید ؟

20- ادله قاعده استیمان را بیان کنید ؟

21- آیا در قاعده استیمان ،نگرفتن عوض از سوی مالک لازم است؟ اگر جواب مثبت است چگونه در مورد اجاره و مستاجر جاری میشود ؟

22- اذن در مورد تصرف در اموال دیگران چند صورت دارد توضیح داده و مثال ذکر کنید ؟ (امانت مالکی و امانت شرعی را توضیح دهید)

23- منظور از تعدی و تفریط چیست ؟با ذکر مثال توضیح دهید

24- آیا تعدی و تفریط موجب از بین رفتن عقود امانی میشود.چرا؟

25- آیا انجام عقد و ایقاعات در صورت تعدی وکیل از سوی او صحیح است چرا؟

26- قاعده غرور را بیان نموده توضیح دهید ؟

27- مفهوم غرر چیست ؟

28- برخی از واژه ها و مفاهیم مشابه غرر را بیان کنید ؟

29- منابع و مستندات قاعده غرر را توضیح دهید ؟

30- آیا غرر مخصوص عقد بیع است یا در سایر عقود نیز جاری است ؟

31- آیا کمی عوض یا معوض موجب غرر است ؟

32- رابطه غرر و جهل چیست  ؟(عموم و خصوص مطلق یا من وجه)

33- آیا توافق طرفین بر انجام بیع غرری موجب صحت آن است یا نه ؟

(آیا توافق بر غرر رافع حکم غرر هست یا نه)

34- آیا غرر یک امر ذهنی است یا واقعی،یعنی اگر بعدا معلوم شود که غرری در کار نبوده حکم چیست ؟

35- معیار وجود و رفع غرر چیست ؟ (شناخت معیار رفع غرر برعهده عقل است یا عرف)

36- معامله کالای کلی آیا غرر است یا نه؟ چرا ؟

37- معامله بر فرد مردد آیا غرری است یا نه ؟

38- مواردی از کاربرد قاعده غرر را بنویسید ؟

39- مفهوم قاعده غرور را بیان کرده و مثالی ذکر کنید ؟

40- ادله و مستندات قاعده غرور را ذکر نموده ،توضیح دهید ؟

41- آیا میتوان از قواعد دیگر برای اثبات قاعده غرور استفاده کرد.کدام قواعد و چگونه؟

42- عناصر مادی و معنوی قاعده غرور را بیان کنید ؟

43- آیا علم غار به حقیقت امردر تحقق غرور لازم است چرا؟

44- آیا قصد فریب در تحقق غرور لازم است؟ چرا ؟

45- تفاوت تدلیس و غرور در چیست ؟

46- آیا رابطه سببیت نوعی است یا شخصی؟(این رابطه باید بین عمل خدعه آمیز و ورود ضرر باشد یا بین عمل خدعه آمیز و فریب خورده)

47- برخی از مصادیق قاعده غرور را درفقه و حقوق بیان کنید ؟

48- آیا مغرور میتواند در صورت رجوع به غار منافع مستوفات را مطالبه کند ؟

49- قاعده قرعه را بیان کنید ونمونه هایی از قرعه در قران ذکر کنید  ؟

50- آیا قرعه درمورد احکام شرعی نیز حجییت دارد؟ توضیح دهید در چه مواردی حجییت دارد ؟

51- آیا قرعه میتواند با امارات وادله اثبات تعارض کند چرا ؟

52- ازادله حجییت قرعه 1 بنای عقلا و2 تایید قرانی را توضیح دهید ؟

53- عبارت «القرعه فی کل امرمشکل »آیا روایت است یا قاعده فقهی توضیح دهید ؟

54- آیا پس از قرعه،عمل به قرعه جایز است یا واجب ؟

55- قاعده علی الید را توضیح داده مثالی برای آن ذکر کنید ؟

56- آیا ضمان ید با قاعده علی الید تفاوت دارد توضیح دهید ؟

57- آیا قاعده علی الید با قاعده ید تفاوت دارد توضیح دهید ؟

58- قاعده علی الید بیانگر حکم تکلیفی است یا وضعی ؟

59- ید مرکب و ید منضم را توضیح داده وحکم هر یک را بیان کنید ؟

60- تفاوت قاعده علی الید با اتلاف چیست ؟

 

 

 

 

 

 

حسین مهدیزاده نراقی

7 دی ماه 1387 خورشیدی

(نظر یادتون نره)

+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی ۱۳۸۷ساعت 13:3  توسط مجتبی نراقی  |